X

Uudised

Metsloomal/linnul ei ole peremeest kes aitaks katta tema ravikulud, aga abita teda ju jätta ei saa!

Eile hilisõhtul saime teate, et Harku metsast on inimene jalgrattaga sõites leidnud linnu kes istub saba peal, lind ei suutnud ära lennata. Palusime võimalusel teha linnust pilti, tegemist on Lõopistrikuga kes mingil põhjusel on viga saanud ja vajab inimese abi! Inimene võttis ettevaatlikult linnu kaasa ja sõitis tähetorni parklasse kus sai kokku Meriliniga, kes sealt linnuga edasi arstile sõitis.

Meie hoiukodu kaks siilipoega käisid koos Katriniga Vikerraadio hommikusaates!

Meie hoiukodu kaks siilipoega käisid koos Katriniga Vikerraadio hommikusaates! Juttu tuli muidugi siilidest, nende abistamisest ning sellest, mida siilide aitamiseks igaüks teha saab!

Ühingust

Eesti metsloomade ühingu liikmeteks on eraisikud. Ühing toimib metsloomadega tegelevate hoiukodude võrgustiku katusorganisatsioonina, korraldab infovahetust, esindab liikmete ühishuvi, sõlmib lepinguid ja koordineerib koostööd teiste organisatsioonide ning ametiasutustega.

Abivajavate või vigastatud metsloomade abistamisel tugineme teaduslikule teadmisele, veterinaaride ja valdkonna ekspertide arvamustele. Korraldame ühingu liikmetele koolitusi ja seminare, peame loenguid ning korraldame koolitusi laste- ja hariduasutustele. Algatame uuringuid meie tegevusele olulistel teemadel. Kogume andmeid metsloomade paiknemise, vigastuste põhjuste, haiguste, ravi jms kohta ning osaleme asjakohastes uurimisprogrammides.

Teeme koostööd teiste sarnase eesmärgiga rahvusvaheliste ühingutega.

Kogume loomade abistamiseks vahendeid ja kasutame neid sihtotstarbeliselt. Järgime oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksit.Ühingust

Piirkonnad ja piirkonnajuhid

Orav Kribu hoiukodu
Virge Võsujalg
Järvamaa piirkonna juht
virge.vosujalg@metsloom.ee
53066468


Oravapoisid hoiukodu
Lee Lepiksoo
Lääne-Virumaa piirkonna juht
lee.lepiksoo@metsloom.ee
56892996


Gabrieli loomade elu hoiukodu
Gabriel Vodolatzenko
Raplamaa piirkonna juht
gabriel.vodolatzenko@metsloom.ee
53608506


 


 

 


 

kodulehe tegemist toetab elever.ee